Wielki sen o zapasach. Centralny ośrodek szkoleniowy Kavkaz w zakresie zapasów, judo, sambo

Wielki sen o zapasach. Centralny ośrodek szkoleniowy Kavkaz w zakresie zapasów, judo, sambo

Nasz PLAN

Prolog

Plan ten jest duży i wydawać by się mogło, że nierealny. Ci jednak, którzy nas znają mocno się zawahają przed wydaniem osądu, że koncepcji tej nie uda nam się wdrożyć i to w relatywnie niedalekiej przyszłości. Do jej realizacji potrzebować będziemy najlepszych ludzi i albo takich już posiadamy na naszym pokładzie, albo w bardzo bliskiej przyszłości ich pozyskamy. Plan ten ma świecić nad nami jak jasna gwiazda, rozświetlać nam mroki, które na razie panują w obszarach naszego działania. Idziemy! I każdy z Was, drodzy zawodnicy klubu Kavkaz, trenerzy i działacze – każdy z Was wnosi już w tej chwili ogromny wkład w powstanie tej nowej inicjatywy. Inicjatywy, która w założeniu ma odmienić losy sportu, edukacji i w ogromnym stopniu całej ludzkości. Niezależnie od tego, czy uda nam się zrealizować ten plan – podejmiemy wszelkie próby, działania i inicjatywy od nas zależne aby się udało. Reszta już od nas nie zależy. Do boju!

Cele

  • Cel – stworzenie centrum przygotowań w zakresie sportów olimpijskich – zapasów oraz judo, jak również dyscyplin pokrewnych takich jak sambo, bjj, grappling. Stworzenie jednego z najsilniejszych, prawdopodobnie jedynego takiego ośrodka w skali globalnej. Połączenie techniki i skutecznej walki zapaśniczej ludów Kaukazu i wsparcia psychologów, dietetyków, fizjoterapeutów. Połączenie sprawdzonej, twardej tradycji i nowoczesnych metod zarządzania, edukacji, pedagogiki. W praktyce – ma to być duży ośrodek, hala sportowa, z zapleczem, wyposażony w kilka, pełnowymiarowych mat zapaśniczych.
  • Cel drugi - stworzenie szkoły i wyższej uczelni sportowej towarzyszącej funkcjonowaniu naszego centrum – specjalizującej się przygotowywaniu zawodników w dyscyplinach olimpijskich – zapasach oraz judo, jak również dyscyplinach pokrewnych – sambo, bjj, grappling.
  • Cel trzeci – realizowany równolegle – przygotowanie podstaw pod zapewnienie ogromnej popularyzacji zapasów w skali globalnej, utworzenie komercyjnej organizacji zapasów profesjonalnych, z pełnowymiarowymi gażami za walki (a nie 500/1000zł za wyjazd na drugi koniec kraju), stworzenie programów stypendialnych, zapewnienie pracy i bytu sportowców

Podsumowując – plan nasz zakłada przygotowanie szeregu działań na rzecz stworzenia najlepszych możliwych, wymarzonych warunków do rozwoju sportowego, mentalnego, osobistego.

Nasze centrum widzimy jako obiekt sportowy o dużej powierzchni, o rozłożonych na stałe matach zapaśniczych odpowiadających wymiarom tych, spotykanych na zawodach. Planowane jest uruchomienie sali wyposażonej nawet w cztery takie maty – czyli o powierzchni około 600m2 dedykowanej samej macie. Oprócz tego centrum powinno być wyposażone w liczne przyrządy do ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego treningu funkcjonalnego.

Docelowo więc widzimy nasze centrum jako jeden obiekt lub kompleks obiektów sportowo-szkoleniowych, wraz ze szkołą sportową internatem, halą treningowo-widowiskową.

W naszej wizji centrum to powinno być zlokalizowane w Warszawie – stolicy Polski.

Centrum powinno doskonale spełniać zadania w zakresie przygotowań sportowych, grup trenujących wyczynowo zapasy, judo i inne dyscypliny, jak również powinno stanowić interesującą i atrakcyjną bazę dla grup amatorskich, komercyjnych, które w naszej wizji będą masowo gościć w progach naszej jednostki – zapewniając tym samym istotny filar finansowania działalności naszej organizacji.

Na terenie naszego centrum działać będzie rozwinięty ośrodek rehabilitacji, fizjoterapii, zaplecze w zakresie regeneracji, odbudowy, sauna, komora tlenowa i in.

 

Działalność komercyjna i finansowanie celów statutowych

Jako działanie wspierające – prowadzenie komercyjnych grup amatorskich w zakresie zapasów, sambo, judo, prowadzenie siłowni i zajęć z zakresu treningu funkcjonalnego. W ten sposób realizowanych będzie kilka istotnych założeń:

1. Szeroki nabór do sekcji amatorskich sprawi, że powstanie dodatkowa możliwość rekrutacji przyszłych zawodników trenujących wyczynowo.

2. Masowe uprawianie dyscyplin takich jak zapasy, judo czy sambo - przyczyni się do ich istotnej popularyzacji co uważamy za jeden z kluczowych czynników w procesie dokonania przemiany w odbiorze wymienionych dyscyplin sportowych w społeczeństwie. Uważamy, że musi dojść do całkowitego przewartościowania. Nie widzimy obiektywnych przyczyn dla których piłka nożna powinna być bardziej popularna niż zapasy czy judo.

3. Zapewni istotną odnogę finansowania działań statutowych naszej organizacji.

Planowanie i zapewnienie przyszłości, bytu zawodnikom trenującym wyczynowo

Jednym z najistotniejszych aspektów o jakie uważamy, że należy zadbać w kontekście rozwoju sportowca jest takie zaplanowanie jego kariery aby miał on zapewnione nie tylko doskonałe warunki szkoleniowe, wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne – każdy człowiek winien mieć zapewnioną stabilność ekonomiczną i tym samym psychiczną – co wynika z podstawowych potrzeb ludzkich – potrzeb fizjologicznych i potrzeb bezpieczeństwa. Wymienię tutaj kilka istotnych kwestii, propozycji, jakie mają szansę istotnie odmienić rzeczywistość osób trenujących wyczynowo.

Nagrody finansowe na turniejach

Wprowadzenie nagród finansowych na turniejach. Zjawisko to jest całkowitą rzadkością. Zdarzają się turnieje gdzie za pierwsze miejsce otrzymuje się 300zł – stanowi to jednak wielką rzadkość. Nasz klub w roku 2022 podjął się organizacji Międzynarodowych Mistrzostw Polski Młodzieżowców z wyraźnie większą pulą nagród czyli 30 000zł rozłożonych na 10 kategorii wagowych. Liczymy na to, że pula ta zostanie jeszcze istotnie powiększona. Nasze działanie ma dać impuls organizatorom innych turniejów, wprowadzić nowy standard do polskich zapasów czy judo. Wiemy też, że im więcej będzie nagród finansowych dla zawodników, tym bardziej te niszowe dyscypliny staną się popularne w społeczeństwie z racji tego, że pieniądze zawsze elektryzują umysły. Zawsze wzbudzają zainteresowanie. Zawsze głośno mówi się o honorariach, cudzych zarobkach. Im wyższych – tym bardziej się gardłuje!

Stypendia

Nasza organizacja planuje uruchomienie indywidualnych programów stypendialnych. Aktualnie zapaśnik czy judoka może liczyć w przypadku zdobycia miejsca na podium na Mistrzostwach Polski na kwoty w okolicach 800zł na rękę miesięcznie wypłacanych np. z Biura Sportu Miasta st. Warszawy. Nie trzeba tłumaczyć nikomu, że stypendia na takim poziomie nie są w stanie w żadnym stopniu zapewnić bytu ekonomicznego człowieka. 
 

Komercyjne gale zapaśnicze

Wprowadzenie komercyjnej, profesjonalnej federacji zapaśniczej z prawdziwego zdarzenia, zdolnej sprzedawać masowo bilety, dostępy PPV i wypłacać godne honoraria startującym na galach zawodnikom, organizować gale na najwyższym poziomie z doskonałą, teatralną oprawą. Nie widzimy obiektywnej przyczyny dla której zapasy czy judo mają być dyscyplinami mniej popularnymi niż piłka nożna. Uważamy, że intensywna praca u podstaw, szeroka promocja szkolenia sportowego jak również praca marketingowa i medialna na rzecz podnoszenia atrakcyjności w oczach społeczeństwa promowanych przez nas dyscyplin, radykalne zwiększanie zainteresowania, zasięgów, doprowadzić może do całkowitego przewartościowania, w wyniku którego dyscypliny te staną się pożądane, cieszyć się będą zainteresowaniem publiczności – niczym na Kaukazie Północnym – gdzie hale sportowe pękają w szwach a publiczność jest doskonale świadoma tego, co dzieje się w danej chwili na macie. Do tego będziemy dążyć w skali Polski, Europy i całego świata. 
 

Nauka praktycznych zawodów dla sportowców

nauka praktycznych zawodów, które mogą stanowić alternatywę dla zapasów, jak również praca w których zajmie czas wolny pomiędzy treningami, przygotowanie zawodowe ma polegać na takiej formie praktycznej edukacji, która płynnie przejdzie w otrzymanie pracy przez naszych adeptów, kto zna nasze możliwości ten wie, że wizja ta jest realna już teraz, dzisiaj. Do przykładowych praktycznych zawodów zaliczamy m.in. marketing internetowy, programowanie i tworzenie stron internetowych, projektowanie i serwis urządzeń elektronicznych, copywriting, ze szczególnym uwzględnieniem copywritingu sprzedażowego, praca trenerska, nadzór nad realizacją projektów i praca operacyjna, organizacyjna, asystencka, praca przy realizacji i koordynacji programów w organizacjach trzeciego sektora. To przykładowe zawody, których już dzisiaj możemy nauczać na wysokim i bardzo wysokim poziomie. Lista ta może być rozwijana zależnie od indywidualnych preferencji i zainteresowań poszczególnych adeptów, zawodników.

 

Hala treningowa - widowiskowa

Docelowo główna hala treningowa warto aby była zbudowana w taki sposób aby mogła również pomieścić publiczność w ramach organizowanych w niej zawodach.

Wsparcie uchodźców, integracja, asymilacja

Od samego początku istnienia naszej inicjatywy jedną z naczelnych idei było angażowanie uchodźców z Kaukazu Północnego, którzy są bezpośrednim nośnikiem zapasów na najwyższym, światowym poziomie. Zapasy dla ludów Kaukazu stanowią sport narodowy, trenowany przez ogromne rzesze dzieci, młodzieży i dorosłych. Przedstawiciele narodów kaukaskich mogą poszczycić się absolutnie najwyższymi osiągnięciami w dyscyplinach takich jak zapasy czy judo, jak również warto podkreślić unikalną dla Kaukazu technikę, która zdecydowanie wyróżnia się, a sama walka zawodników z Kaukazu charakteryzuje się wielkim sercem do walki, charakterem, walką do końca! Z naszej perspektywy aktywizacja uchodźców, włączanie ich do działania – zarówno na poziomie sztabu trenerskiego, jak również formowania grupo zawodniczych – stanowi formę czerpania ogromnych korzyści z faktu ich obecności na terenie Polski. Uważamy, że społeczność czeczeńska, kaukaska, jak również ukraińska stanowi ogromne wsparcie dla polskiego sportu, dla polskiej młodzieży, która posiada w końcu możliwość trenowania z charakternymi zawodnikami o wschodnich korzeniach, pod okiem doświadczonych trenerów z Kaukazu.

Nasza społeczność jest bardzo otwarta na uchodźców ukraińskich. Cenią oni sobie m.in. brak bariery językowej, jak również ciepły stosunek ze względu na tygiel kulturowy panujący w naszym klubie.

 

Założenia szkoły

Szkoła sportowa powinna spełniać szereg wymagań. Oto jedne z najbardziej istotnych:

  • powinna zapewnić odpowiednie warunki do trenowania sportu na najwyższym poziomie. Oznacza to konieczność realizacji przynajmniej dwóch treningów dziennie, rano i wieczorem.
  • oprócz przygotowania sportowego, powinna zapewnić naukę konkretnych zawodów, zwłaszcza takich, które można wykonywać w modelu pracy zdalnej, z założenia ma to zapewnić byt ekonomiczny dla zawodników w dyscyplinach, w których większość zawodników musiała przedwcześnie zakończyć swoje kariery ze względu na brak finansowania, brak uzyskiwania dochodów i brak możliwości podjęcia pracy zarobkowej. Oczywiście jednym z naszych celów jest zmiana sytuacji w zakresie finansowania zawodników, jednak uważamy, że nauka konkretnych zawodów dla sportowców objętych naszymi programami zapewni im należyte bezpieczeństwo ekonomiczne w przyszłości.
  • proponowana szkoła sportowa powinna realizować specjalny program nauczania podstawy programowej, w telegraficznym skrócie – proponuję dużo indywidualnego podejścia, indywidualnego wsparcia beneficjentów w zakresie przyswojenia podstawy programowej w celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego na przyswojenie podstawy programowej
  • wzbogacanie zajęć o elementy podnoszące jakość myślenia, sprawiające, że nasi adepci będą w stanie sprawniej przyswajać wiedzę, jak również sprawniej podejmować decyzje w samej walce
  • szkoła musi zapewnić odpowiednie wyżywienie sportowe

Każdy z naszych adeptów, otrzyma od nas wyszkolenie sportowe na najwyższym poziomie, wsparcie psychologiczne, fizjoterapeutyczne, dietetyczne, specjalnie przygotowane wyżywienie, pełne wsparcie w nauce – zarówno w realizacji podstawy programowej, jak również w nauce konkretnego zawód. Osoby zainteresowane otrzymają pracę w zawodzie – zwłaszcza tuż po ukończeniu naszej edukacji - w obszarze licznych przedsiębiorstw prowadzonych przez nas. Osoby dla których będzie to ważne zostaną przygotowane do matury w taki sposób, aby dostały się one na wybrane kierunki studiów – np. na medycynę. Nasza szkoła będzie też uczyć myślenia – abstrakcyjnego, twórczego, szybkiego, nieszablonowego – dzięki czemu nasi adepci będą w stanie znacznie łatwiej i szybciej rozwiązywać złożone problemy – zarówno życiowe, dydaktyczne, taktyczne.

Internat

Nasza szkoła z założenia powinna zapewniać warunki do szkolenia najzdolniejszych sportowców, z tego względu powinniśmy zapewnić możliwość zamieszkania w internacie utworzonym przy naszej szkole.

Podsumowanie

To jest zarys naszego programu na najbliższe lata. Upubliczniam go gdyż wierzę, że każdy z nas - zarówno uczniów, trenerów i działaczy tym bardziej przyczyni się do jego wdrożenia - jeśli będzie go znał. Wierzę, że dzięki temu co dotychczas udało się już zbudować w obrębie naszego klubu sportowego - uda się uczynić znacznie więcej bazując na istotnych już doświadczeniach. Wierzę, że kwestią czasu jest realizacja opisanych w tym tekście założeń. Wierzę, że niesłabnąca motywacja i determinacja naszych adeptów sprawi, że nie zatrzymamy się w tym marszu po wielkie marzenia. I jeszcze raz - jak bardzo ten program nie wydawałby się odległy, trudny w realizacji - podkreślam, tylko mierząc bardzo, bardzo wysoko i podążając w tym kierunku stabilnie - będziemy w stanie wzbić się na wyżyny. Idziemy miarowym konsekwentnym krokiem. Z mroku wyłania się światło! Wyłaniają się też pierwsze kształty tej skomplikowanej konstrukcji, jaką na samym początku naszej drogi naszkicowaliśmy. Myślę, że niektóre elementy programu uda się wdrożyć bardzo szybko, niektóre będą wymagały czasu, niektóre już są wdrażane. Z pewnością będziemy wdrażać koncepcje pośrednie, realizację całego programu rozbijemy na fazy. O ile np. jesteśmy w stanie wynająć całkiem duży obiekt o powierzchni powiedzmy 1000m2 i zaadoptować go pod centrum sportowe oferujące szkolenie grup amatorskich, jak również wyczynowych, tak np. uważamy, że budowa obiektu docelowego powinna odbywać się na ziemi wykupionej na własność. Nie będziemy bowiem mogli pozwolić sobie na budowę kolosa na glinianych nogach. To nasza najważniejsza ścieżka, którą musimy przejść minimalizując ilość potencjalnych błędów.

 

Iwo Czerniawski

źródło: https://kavkaz.pl/blog/wielki-sen-o-zapasach-centralny-osrodek-szkoleniowy-kavkaz-w-zakresie-zapasow-judo-sambo

Kontakt


ul. Siedmiogrodzka 5 lokal 9 
01-204 Warszawa

Tel. 789 307 427 
Mail: info@kavkaz.pl

Zapraszamy do kontaktu z nami - chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z video z Międzynarodowych Mistrzostw  Polski U22

Zapraszamy do zapoznania się z video z Otwartych Mistrzostwa Polski Sambo 2023 

Zapraszamy do zapoznania się z galeria zdjęć z Otwartych Mistrzostw Polski Sambo

Zapisz się na naszą listę mailingową

The subscriber's email address.